Peruutusehdoista

Haasteellisesta koronatilanteesta johtuen, pyrin olemaan mahdollisimman joustava peruutusten suhteen. Toivon kuitenkin, että peruutukset tehdään niin pian kuin mahdollista. 

Alle seitsemän päivän pituiset hoitojaksot tulee peruuttaa vähintään vuorokautta ennen ensimmäistä hoitopäivää, tai veloitan 50% hoitojakson kokonaissummasta.

Viikon mittaiset, tai sitä pidemmät hoitojaksot tulee peruuttaa vähintään 5 vrk ennen ensimmäistä hoitopäivää, ellei muuta ole sovittu. Muussa tapauksessa veloitan 50% hoitojakson kokonaissummasta. 

Poikkeuksen yllämainittuun tekee etelän talvilomaviikko (VK 8). Talvilomaviikkoa koskevat peruutukset tulee tehdä 16.1.2022
mennessä, tai veloitan 50% hoitojakson
kokonaissummasta.

Peruutusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Päivitetty 27.12.2021

Hoitosopimuksen ehdot

1. Kaksi allekirjoitettua sopimusta

 • Koirakeskus Härkäpäät (jatkossa hoitola) ja asiakas saavat omat kappaleensa allekirjoitetuista sopimuspapereista.
 • Molemmat osapuolet vakuuttavat tutustuneensa sopimuksen sisältöön ja ehtoihin sekä hyväksyvänsä ne antaessaan allekirjoituksensa.

2. Hoitosopimuksen sisältö

 • Hoitolalta koira saa: ruoka- sekä juomakupin, makuualustan, lelun ja pyyhkeen tassujen putsaukseen.
 • Koira tarvitsee mukaan: ehjän pannan/valjaat sekä hihnan, omat ruuat ja mahdolliset lääkkeet, mukaan saa ottaa myös omia leluja sekä pedin/makuualustan.
 • Koiralla/koirilla on oma lepäämiseen tarkoitettu tila, josta on päivän aikana vapaa pääsy katetulle terassille (ulkoilumahdollisuus terassilla astuu voimaan, kun hoitola ja sen pihapiiri ovat täysin valmiit).
 • Koiran ruokinta sen omalla ruualla sopimuksen mukaisesti.
 • Koiran ulkoilutus vähintään kolme kertaa vuorokaudessa remmissä ja/tai ulkotarhoissa sekä oleskelupihalla.
 • Koiran perustarpeista, yleisvoinnista ja siisteydestä huolehtiminen.
 • Huoneen siisteys ja päivittäinen veden vaihtaminen.
 • Muut ostetut palvelut tai sovitut toimenpiteet, kuten koiran lääkitseminen sille määrätyillä lääkkeillä asiakkaan ohjeiden mukaisesti.
 • Kuvaterveiset koirasta WhatsAppin kautta asiakkaan niin halutessa.

3. Hoitolan vastuu ja oikeudet

 • Hoitola noudattaa sopimukseen kirjattuja ehtoja sekä huolehtii hoitokoirasta parhaan kykynsä mukaan.
 • Hoitola pesee vain omat kuppinsa, pyyhkeensä, makuualustansa ja lelunsa asiakkaan tavaroiden vaurioitumisen välttämiseksi.
 • Hoitola pitää asiakkaan ajan tasalla koiraa koskevissa, normaalista poikkeavissa tilanteissa. Vahingoista ja sairastumisista tiedotetaan viipymättä, kuitenkaan koiran terveyttä vaarantamatta.
 • Koiran sairastuessa tai loukkaantuessa on hoitolalla oikeus viedä se eläinlääkäriin saamaan hoitoa. Eläinlääkärikulut sekä lääkkeet maksaa asiakas, ellei vahinko ole selvästi hoitolan työntekijän aiheuttama.
 • Hoitolalla on voimassa oleva vastuuvakuutus mahdollisia hoitolan työntekijöiden aiheuttamia vahinkoja varten. Koiran vahingoittuessa, kadotessa tai menehtyessä hoitolan työntekijän aiheuttaman toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus korvaukseen todellisten välittömien kustannusten mukaisesti.
 • Mikäli koira jätetään noutamatta sovitusti, on hoitolalla oikeus periä hinnaston mukainen korvaus yli menneeltä ajalta. Mikäli koira jätetään kokonaan noutamatta, on hoitolalla oikeus toimia kuin löytöeläinten kanssa. Tällöin koira toimitetaan löytöeläimistä vastaavalle taholle seitsemän vuorokauden jälkeen.
 • Hoitolalla on oikeus olla luovuttamatta koiraa asiakkaalle ennen kuin hoitojakso sekä mahdolliset lisäpalvelut ovat kokonaisuudessaan maksettu.

4. Asiakkaan vastuu

 • Asiakas noudattaa sopimukseen kirjattuja ehtoja ja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikein.
 • Hoitovaraus on sitova ja se tulee peruuttaa vähintään seitsemän vuorokautta ennen ensimmäistä hoitopäivää, tai asiakas sitoutuu maksamaan varatun hoitoajan täysimääräisenä. Sesonki- ja loma-ajoilla on omat peruutusehtonsa, joista on ilmoitettu kotisivuillamme erikseen. HUOM! Meillä on toistaiseksi voimassa peruutusehtojen osalta huojennus hankalan koronatilanteen vuoksi. Ehtoihin pääset tutustumaan kotisivuillamme osoitteessa www.teambullheads.fi -> Sopimus ja ehdot.
 • Asiakas vastaa, että koira on terve (tarttuvat taudit) ja sen rokotukset ovat voimassa. Koira kannattaa myös madottaa pari päivää ennen hoitolajaksoa.
 • Mikäli koira tuodaan hoitolaan sairaana (tarttuvat taudit) tai sillä on loisia, vastaa asiakas niistä aiheutuneista hoito-, siivous- ja muista välittömistä kuluista sekä hoitolalle että muille asiakkaille.
 • Koiran käyttäytymisen kärjistyessä erittäin haastavaksi hoitojakson aikana, on asiakas velvoitettu hakemaan koiransa pois viipymättä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi paikkojen tuhoaminen, taukoamaton yli vuorokauden jatkuva haukkuminen, johon liittyy koiran kykenemättömyys rauhoittumaan sekä muunlainen käytös, jolla koira vaarantaa oman terveytensä.
 • Mikäli koira tuhoaa hoitolan omaisuutta, on asiakas korvausvelvollinen.
 • Mikäli hoitojakso keskeytyy hoitolasta riippumattomista syistä, on asiakas velvoitettu maksamaan hoitomaksu täysimääräisenä.
 • Asiakas sitoutuu noutamaan koiransa sovittuna ajankohtana, tai sopii uudesta ajankohdasta viipymättä. Yli menevä hoitoaika laskutetaan hinnaston mukaisesti.
 • Lähtökohtaisesti hoitojakso maksetaan etukäteen laskulla. Lyhyemmät hoitojaksot on mahdollista maksaa kortilla koiraa hoitoon tuotaessa, ellei muuta ole sovittu. On huomioitava, ettei lemmikkiä luovuteta ennen kuin hoitojakson ja mahdollisten lisäpalveluiden hinta on kokonaisuudessaan maksettu.

5. Rokotukset

 • Koiralla tulee olla voimassa oleva kolmoisrokote (parvo, penikkatauti ja tarttuva maksatulehdus) sekä rabiesrokote. Suosittelemme, että koiralla on myös voimassa oleva kennelyskärokote

Hoitosopimus_2022

Liitteenä tiedostomuodossa oleva, ladattava, tulostettava ja etukäteen täytettävä Hoitosopimus.

Hoitosopimuksen ehdot_2022

Liitteenä tiedostomuodossa oleva Hoitosopimuksen ehdot.